tisdag 30 juni 2009

Kommentarer från artiklar i Skd

Det är anmärkningsvärt att ingen medlem av stora presidiet har uttalat sig i denna fråga som de ju enhälligt står bakom. För att vara korrekt: Innehavaren av Müntzings professur har dels skrivit direkt till rektor där han begär att beslutet att kasta ut Arnason upphävs, dels medverkat i "professorsuppropet" till fakultetsstyrelsen.
Också anonym 2009-06-30 12:09

Det finns många exempel på att lärare och studenter mobbats inom N-fak, utan att man vidtagit några åtgärder. Men om man riktar befogad kritik mot ledningen så tar ledningen till det grova artilleriet! Ingen dialog, diskussion eller bemötande av kritiken. Avstängning direkt! Det är skillnad på folk och folk!Hur högt i taket är det när alla inlägg är anonyma?
Anonym, för säkerhets skull! 2009-06-30 11:48

Vem är initiativtagare till denna artikel - Stina Oredsson? Torbjörn von Schantz? Eller måhända en opartisk journalist???
Jag bara undrar...' 2009-06-29 21:23

När vi nu ändå ser över dessa nerdragningar inom COB - varför inte titta lite närmare på om det verkligen var korrekt att berörda parter företräddes av lokala fackliga förtroendemän (vilka även dessa riskerade att bli berörda parter om inte lagt förslag accepterades) - varför gick inte facket in centralt?
Undrande 2009-06-29 21:

Tillåt inte att tyngdpunkten flyttas från den främsta anledningen till Arnasons brev, nämligen "att göra sig av med en avsevärd del av områdets forskarkår och ämnesspecialister"!!!
NB! 2009-06-29 21:15


Någon undrade när innehavaren av Müntzings professorsstol ska ge sin syn på saken. Nu är det så att evertebrater väldigt sällan har talförmåga, varför vi inte ska vänta oss något från det hållet i förstone.
Sic! 2009-06-29 15:50


Ett likartat fall inträffade i Uppsala 2007 där man föratt "försvara arbetsmiljön" sparkade två kritiskaprofessorer. Det råder ytterst delade meningar omarbetsmiljön blev bättre. Sverige uppmärksammades dock av eninternationell frihetsorganisationtillsammans med femton andra länder, som Vitryssland,Kina och Saudi-Arabien, som länder där det är svårt för forskare.
018 2009-06-29 15:40

att "försvara arbetsmiljön" sparkade två kritiskaprofessorer. Det råder ytterst delade meningar omarbetsmiljön blev bättre. Sverige uppmärksammades dock av eninternationell frihetsorganisationtillsammans med femton andra länder, som Vitryssland,Kina och Saudi-Arabien, som länder där det är svårt för forskare."

Mobbing då en ensam anställd kritiserar fyra överordnade? Snacka om begreppsförvirring.Oredsson tycker att ledningen gör ett bra jobb. Vilket sammanträffande att Oredsson också fått behålla sin tjänst då.
Någon får tvätta sin bruna nos 2009-06-29 14:23


Bra och modig kritik från Stina att Ulfur blev mobbad från det skk fakuletsledningen för kritik mot chefen och deras agerande angående uppsägningar.
Anonym 2009-06-29 13:53


Går Stina Oredsson Torbjörn von Schantz ärenden nu? Är detta så hon ska få stanna kvar. Man ska väl inte kyssa sin chefs fötter! Och det är vad hon gör.
Anonym 2009-06-29 13:52

Jag förstår inte ens vad det är hon klagar på. Det verkar som om hon är någon feminist, men vad har han gjort mot henne? Dessutom skrev Ulfur bara citat från forskningsakademin och är citat som andra sagt mobbning? Den här artikeln om mobbning är bara löjlig. Är det inte mobbning från de ledande som kastar ut Ulfur och fyra andra strålande och lysande forskare utan orsak?
Anonym 2009-06-29 13:48

En fråga man ska ställa sig är varför så mycket energi läggs på att lyfta fram annat än just det Arnason egentligen behandlar i sitt brev - dvs DE PÅ ETT MYCKET MÄRKLIGT SÄTT INDRAGNA TJÄNSTERNA AV FRAMTSTÅENDE FORSKARE PÅ COB???
Frågande 2009-06-29 13:26


Haha, detta var det mest förvirrade och sämst skrivna jag läst på mycket länge. Enligt Oredsson ska man alltså inte uttala sig om ens överordnade gör allvarliga fel. Rätta dig i ledet!
Anonym 2009-06-29 13:00


Mer kreativitet och mindre psykosocialt trams (vem är det nu som gått en kurs och lärt sig en ny term!!?) behövs vid universitetet. Högt i tak är viktigt. Den som fått en professorstjänst ska inte klaga på trevligheten på arbetsplatsen. Nu väntar vi bara på att innehavaren av Müntzings professorsstol kommer med sin syn på situationen, han har varit märkligt tyst.
Anonym 2009-06-29 12:37


Denna maktstruktur och rädsla för ledningen är en anledning till att ingen inom Lunds Universitet har vågat opponera sig mot ESS-anläggningen. Som Stina skriver - man är rädd om sina forskningsanslag. Konformismens tystnad gäller alla inom Lunds Universitet.
Observant 2009-06-29 12:10


Vad är detta? Hur kan en enda skrivelse från en person, som kritiserar flera personers agerande, vara mobbning? En chef ska inte behöva stå ut med allt, men han/hon ska kunna bemöta kritik, inte som första åtgärd stänga av eller avskeda den kritiske! Oredssons uttalande flyttar fokus från de två viktiga punkterna i ärendet, dvs Arnasons kritik mot uppsägningar och den därpå följande avstängningen av Arnason.
Anonym 2009-06-29 11:40

Det var den mest förvirrade ståndpunkt jag mött. Hur man lyckas få det till mod att en chef sparkar en anställd som vågar kritisera ledningen övergår mitt förstånd. Och var gränsen går framgår med all önskvärd tydlighet. Kritisera din ledning - se dig om efter ett nytt jobb! Varsågod och skölj.Glädjande dock att 75% fortfarande vågar kritisera sin chef! Fortsätt med det (men se for säkerhets skull till att ha ett alternativt jobb i bakfickan när du gör det...)
Nej nej, inte modigt! 2009-06-29 11:17


"Man ska inte vara rädd att säga sanningen", men det är tydligen OK att sparka folk när de väl gör det? "Äntligen har någon haft modet att markera var gränsen går för hur vi ska bete oss på vår arbetsplats"...
Inkonsekvensen slår nya rekord 2009-06-29 10:51


Vad har egentligen mobbingdebatten med Arnasons brev att göra?
Anonym 2009-06-29 09:58

Inga kommentarer: