måndag 29 juni 2009

Torbjörn von Schantz redefinierar orden mobbing och kränkning

http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=3829

Hallå Torbjörn von Schantz…
2009-06-26… dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten.

Vad är det egentligen som händer hos er?

- Konflikten blossade upp när professor emeritus Ulfur Arnason skickade ett brev till universitetsledningen, Vetenskapsrådet, media mfl där han å ena sidan kom med sakkritik, det vill säga kritiserade hur nedskärningar skötts inom COB (Institutionen för cell- och organismbiologi) men där han också gick till personkritik och kränkte flera personer inom fakulteten.

Kan du säga något om bakgrunden? -

COB har tvingats omstrukturera hela sin verksamhet eftersom den inte går runt ekonomiskt. Det har varit en oerhört krävande tid med de spänningar som följer på att folk tvingas gå och personer har fått se hela sitt livsverk raseras. - Tidigare i våras fick vi en skrivelse från institutionens ämnesansvariga. Vi förde en dialog med dessa, bemötte kritiken och hanterade sakfrågorna som handlade bland annat om jäv, RQ08, den utdragna processen och turordningsregler. (se länk nedan)

- Vad som hände nu är att Ulfur Arnason upprepar kritiken och går till saklösa personangrepp. Detta skapar oerhörd oro och turbulensen har fått nytt liv.
I media skriver man om att Lunds universitet har lågt i tak och att kritiska röster tystas med avsked.

Vad säger du om det?

- Vi har aldrig haft högre i tak när det gäller den interna debatten, och nu har vi också höjt kraven på hur man ska behandla varandra. Smutskastningar och kränkningar skapar en dålig arbetsmiljö. Här finns ibland en samtalston som skrämmer många, inte minst kvinnor, från att ta på sig ledaruppdrag.

Ert handlande gentemot Ulfur Arnason har nu blivit JK-anmält. Så här i efterhand, ångrar du ändå inte att du bad honom att lämna tillbaka nycklarna till sitt arbetsrum?

- Nej. På kort sikt kan man säga att vårt beslut mot Ulfur Arnason har skapat mycket frustration och turbulens, men på lång sikt hoppas jag att det ger oss ett bättre arbetsklimat. Beträffande JK-anmälan så tar jag hellre en fällande dom än att jag med passivitet tillåter en mobbingkultur.

Men vid ett stormöte på fakulteten häromdagen sa du att ni var beredda att ta tillbaka beslutet och låta Ulfur Arnason stanna kvar.

- Ja, om han förstår att han gått över gränsen och att han inte i onödan kan ta sig rätten att kränka enskilda personer så är jag beredd att ompröva beslutet. Bollen ligger i så fall hos honom.


Vilken upplösning hoppas du att detta får?

- Jag hoppas att COB, som är mitt inne i skärselden, ska kunna lägga den bakom sig och kunna gå mot ett modernare och starkare biologiämne. Sen hoppas jag också att vårt beslut leder till en arbetsmiljö där alla anställda kan känna sig trygga. En annan sak som vi måste ta itu med är den interna kommunikationen. Den har vi problem med och måste förbättra.

Ulrika Oredsson

2 kommentarer:

Hic Vadis sa...

Torbjörns popularitet manifesterades kanske tydligast I rektorsvalet, då han fick två sistaröster alt en andraröst. Detta trots (på grund av?) att många av de röstande var hans kollegor.

Nu har han forhöppningsvis gjort sin sista blamage i universitetsvärlden.

Umts sa...

Hmm...kan ingen be honom precisera anklagelserna om personangrepp?